Các thuật ngữ chuyên ngành Logistics hay dùng nhất hiện nay

Kiến thức 333 lượt xem

Các thuật ngữ chuyên ngành Logistics hay dùng nhất hiện nay cho các ngành nghề, trong các lĩnh vực vận chuyển hàng hóa được TTP Cái Mép thống kê sau đây:

Các thuật ngữ chuyên ngành Logistics
Các thuật ngữ chuyên ngành Logistics

Với anh em làm dịch vụ xuất nhập khẩu Cái Mép hoặc Công ty Logistics Cái Mép thì việc cần phải đọc hiểu các thuật ngữ trong ngành dv xuất nhập khẩu và logsitics có vai trò quan trọng. Vì đó, trong quá trình làm xuất nhập khẩu, bạn cần liên tục trau dồi, cập nhật những thuật ngữ chuyên ngành Logistics để làm việc tốt hơn.

Những thuật ngữ chuyên ngành Logistics thường gặp

 • Freight forwarder: Hãng giao nhận vận tải
 • Consolidator: Bên gom hàng (gom LCL)
 • Freight: Cước
 • Ocean Freight (O/F): Cước biển
 • Air freight: Cước hàng không
 • Sur-charges: Phụ phí
 • Addtional cost = Sur-charges
 • Local charges: Phí địa phương
 • Delivery order: Lệnh giao hàng
 • Terminal handling charge (THC): Phí làm hàng tại cảng
 • Handling fee: Phí làm hàng
 • Seal: Chì
 • Documentations fee: Phí làm chứng từ (vận đơn)
 • Place of receipt: Địa điểm nhận hàng để chở
 • Place of Delivery: Nơi giao hàng cuối cùng
 • Port of Loading/airport of loading: Cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng
 • Port of Discharge/airport of discharge: Cảng/sân bay dỡ hàng
 • Port of transit: Cảng chuyển tải
 • Shipper: Người gửi hàng
 • Consignee: Người nhận hàng
 • Notify party: Bên nhận thông báo
 • Quantity of packages: Số lượng kiện hàng
 • Volume weight: Trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
 • Measurement: Đơn vị đo lường
 • As carrier: Người chuyên chở
 • As agent for the Carrier: Đại lý của người chuyên chở
 • Shipmaster/Captain: Thuyền trưởng
 • Liner: Tàu chợ
 • Voyage: Tàu chuyến
 • Charter party: Vận đơn thuê tàu chuyến
 • Ship rail: Lan can tàu
 • Full set of original BL (3/3): Bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc)
 • Back date BL: Vận đơn kí lùi ngày
 • Container packing list: Danh sách container lên tàu
 • Means of conveyance: Phương tiện vận tải
 • Place and date of issue: Ngày và nơi phát hành
 • Freight note: Ghi chú cước
 • Ship’s owner: Chủ tàu
 • Merchant: Thương nhân
 • Bearer BL: Vận đơn vô danh
 • Unclean BL: Vận đơn không hoàn hảo (Clean BL: vận đơn hoàn hảo)
 • Laytime: Thời gian dỡ hàng
 • Payload = net weight: Trọng lượng hàng đóng (ruột)
 • On deck: Trên boong, lên boong tàu
 • Notice of readiness: Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
 • Through BL: Vận đơn chở suốt
 • Port-port: Giao từ cảng đến cảng
 • Door-Door: Giao từ kho đến kho
 • Service type: Loại dịch vụ  FCL/LCL
 • Service mode: Cách thức dịch vụ
 • Multimodal/Combined transport operation =MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 • Consignor: Người gửi hàng (= Shipper)
 • Consigned to order of = consignee: Người nhận hàng
 • Container Ship: Tàu container
 • Named cargo container: Container chuyên dụng
 • Stowage: Xếp hàng
 • Trimming: San, cào hàng
 • Crane/tackle: Cần cẩu
 • Cu-Cap: Cubic capacity: Thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
 • On board notations (OBN): Ghi chú lên tàu
 • Said to contain (STC): Kê khai gồm có
 • Shipper’s load and count (SLAC): chủ hàng đóng và đếm hàng
 • Hub: bến trung chuyển
 • Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Cont hàng XK trước khi Container được xếp lên tàu.
 • Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Cont hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
 • On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng NK sau khi Container được dỡ khỏi tàu.
 • Intermodal: Vận tải kết hợp
 • Trailer: Xe mooc
 • Clean: Hoàn hảo
 • Place of return: Nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
 • Dimension: Kích thước
 • Tonnage: Dung tích của một tàu
 • Deadweight– DWT: Trọng tải tàu
 • Slot: chỗ (trên tàu) còn hay không
 • Railway: Vận tải đường sắt
 • Pipelines: Đường ống
 • Inland waterway: Vận tải đường sông, thủy nội địa
 • PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama
 • Labor fee: Phí nhân công
 • International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): Mã hiệu hàng nguy hiểm
 • Estimated schedule: Lịch trình dự kiến của tàu
 • Ship flag: Cờ tàu
 • Weightcharge = chargeable weight
 • Tracking and tracing: Kiểm tra tình trạng hàng/thư
 • Weather in berth or not – WIBON: Thời tiết xấu
 • Proof read copy: Người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
 • Free in (FI): Miễn xếp
 • Free out (FO): Miễn dỡ
 • Laycan: Thời gian tàu đến cảng
 • Full vessel’s capacity: Đóng đầy tàu
 • Order party: Bên ra lệnh
 • Marks and number: Kí hiệu và số
 • Multimodal transportation/Combined transporation: Vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
 • Description of package and goods: Mô tả kiện và hàng hóa
 • Equipment: Thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay không)
 • Container condition: Điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
 • DC- dried container: Container hàng khô
 • Weather working day: Ngày làm việc thời tiết tốt
 • Customary Quick dispatch (CQD): Dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
 • Security charge: Phí an ninh (thường hàng air)
 • International Maritime Organization (IMO): Tổ chức hàng hải quốc tế
 • Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
 • Said to weight: Trọng lượng khai báo
 • Said to contain: Được nói là gồm có
 • Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
 • Free in and Out (FIO): Miễn xếp và dỡ
 • Free in and out stowed (FIOS): Miễn xếp dỡ và sắp xếp
 • Shipped in apparent good order: Hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
 • Laden on board: Đã bốc hàng lên tàu
 • Clean on board: Đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
 • Stowage plan–Sơ đồ xếp hàng
 • SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez
 • COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến
 • Freight payable at: Cước phí thanh toán tại…
 • Elsewhere: Thanh toán tại nơi khác (khác POL và POD)
Các thuật ngữ chuyên ngành Logistics
Các thuật ngữ chuyên ngành Logistics

Các thuật ngữ chuyên ngành Logistics thường dùng

 • Transhipment: Chuyển tải
 • Consignment: Lô hàng
 • Partial shipment: Giao hàng từng phần
 • Airway: Đường hàng không
 • Seaway: Đường biển
 • Road: Vận tải đường bộ
 • Endorsement: Ký hậu
 • To order: Giao hàng theo lệnh…
 • FCL (Full container load): Hàng nguyên container
 • FTL (Full truck load): Hàng giao nguyên xe tải
 • LTL (Less than truck load): Hàng lẻ không đầy xe tải
 • LCL (Less than container load): Hàng lẻ
 • Metric ton (MT): Mét tấn = 1000 k gs
 • CY (Container Yard): Bãi container
 • CFS (Container freight station): Kho khai thác hàng lẻ
 • Freight collect: Cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng)
 • Freight prepaid: Cước phí trả trước
 • Freight as arranged: Cước phí theo thỏa thuận
 • Gross weight: Trọng lượng tổng ca bi
 • Lashing: Chằng, buộc
 • Volume: Khối lượng hàng book
 • Shipping marks: Ký mã hiệu
 • Open-top container (OT): Container mở nóc
 • Verified Gross Mass weight (VGM): Phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng
 • Safety of Life at sea (SOLAS): Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển
 • Trucking: Phí vận tải nội địa
 • Inland haulauge charge (IHC): Vận chuyển nội địa
 • Lift On-Lift Off (LO-LO): Phí nâng hạ
 • Forklift: Xe nâng
 • Closing time/Cut-off time: Giờ cắt máng
 • Estimated to Departure (ETD): Thời gian dự kiến tàu chạy
 • Estimated to arrival (ETA): Thời gian dự kiến tàu đến
 • Opmit: Tàu không cập cảng
 • Roll: Nhỡ tàu
 • Delay: Trì trệ, chậm so với lịch tàu
 • Shipment terms: Điều khoản giao hàng
 • Free hand: Hàng từ khách hàng trực tiếp
 • Nominated: Hàng chỉ định
 • Flat rack (FR) = Platform container: Container mặt bằng
 • Refferred container (RF) – thermal container: Container bảo ôn đóng hàng lạnh
 • General purpose container (GP): Container bách hóa (thường)
 • High cube (HC = HQ): Container cao (40’HC)
 • Tare weight: Trọng lượng vỏ Container
 • Dangerous goods note: Ghi chú hàng nguy hiểm
 • Tank container: Container bồn đóng chất lỏng
 • Container: Thùng chứa hàng
 • Cost: Chi phí
 • Risk: Rủi ro
 • Freighter: Máy bay chở hàng
 • Express airplane: Máy bay chuyển phát nhanh
 • Seaport: Cảng biển
 • Airport: Sân bay
 • Handle: Làm hàng
 • Negotiable: Chuyển nhượng được
 • Non-negotiable: Không chuyển nhượng được
 • Straight BL: Vận đơn đích danh
 • Free time: Thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi
 • AFR: Japan Advance Filling Rules Surcharge (AFR): Phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
 • CCL (Container Cleaning Fee): Phí vệ sinh công-te-nơ
 • WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí chiến tranh
 • Master Bill of Lading (MBL): Vận đơn chủ (từ Lines)
 • House Bill of Lading (HBL): Vận đơn nhà (từ Fwder)
 • Shipped on board: Giao hàng lên tàu
 • Connection vessel/feeder vessel: Tàu nối/tàu ăn hàng
 • CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ
 • EBS (Emergency Bunker Surcharge): Phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
 • PSS (Peak Season Surcharge): Phụ phí mùa cao điểm.
 • CIC (Container Imbalance Charge): Phí phụ trội hàng nhập
 • GRI (General Rate Increase): Phụ phí cước vận chuyển
 • PCS (Port Congestion Surcharge): Phụ phí tắc nghẽn cảng
 • Chargeable weight: Trọng lượng tính cước
 • Security Surcharges (SSC): Phụ phí an ninh (hàng air)
 • X-ray charges: Phụ phí máy soi (hàng air)
 • Empty container: Container rỗng
 • FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
 • IATA: International Air Transport Association: Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
 • Net weight: Khối lượng tịnh
 • Oversize: Quá khổ
 • Overweight: Quá tải
 • In transit: Đang trong quá trình vận chuyển
 • Fuel Surcharges (FSC): Phụ phí nguyên liệu = BAF
 • Inland customs deport (ICD): Cảng thông quan nội địa
 • Chargeable weight: Trọng lượng tính cước
 • Security Surcharges (SSC): Phụ phí an ninh (hàng air)
 • X-ray charges: Phụ phí máy soi (hàng air)
 • Empty container: Container rỗng
 • FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
 • Departure date: Ngày khởi hành
 • Frequency: Tần suất số chuyến/tuần
 • Shipping Lines: Hãng tàu
 • NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
 • Airlines: Hãng máy bay
 • Flight No: Số chuyến bay
 • Voyage No: Số chuyến tàu
 • Terminal: Bến
 • Transit time: Thời gian trung chuyển
 • Twenty feet equivalent unit (TEU): Cont 20 foot
 • Dangerous goods (DG): Hàng hóa nguy hiểm
 • Pick up charge: Phí gom hàng tại kho
 • Charterer: Người thuê tàu
 • DET (Detention): Phí lưu container tại kho riêng
 • DEM (Demurrrage): Phí lưu contaner tại bãi
 • Storage: Phí lưu bãi của cảng
 • Cargo Manifest: Bản lược khai hàng hóa
 • Hazardous goods: Hàng nguy hiểm
 • Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
 • Bulk Cargo: Hàng rời
 • BL draft: Vận đơn nháp
 • BL revised: Vận đơn đã chỉnh sửa
 • Shipping agent: Đại lý hãng tàu biển
 • Shipping note: Phiếu gửi hàng
 • Remarks: Chú ý
 • International ship and port securiry charges (ISPS): Phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
 • Amendment fee: Phí sửa đổi vận đơn BL
 • AMS (Advanced Manifest System fee): Yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)
  • Xem thêm: Phí AMS là loại phí gì?
 • BAF (Bunker Adjustment Factor): Phụ phí biến động giá nhiên liệu
 • Phí BAF/FAF: Phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
 • BL draft: Vận đơn nháp
 • BL revised: Vận đơn đã chỉnh sửa
 • Shipping agent: Đại lý hãng tàu biển
 • Shipping note: Phiếu gửi hàng
 • Remarks: Chú ý
 • International ship and port securiry charges (ISPS): Phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
 • Amendment fee: Phí sửa đổi vận đơn BL
 • AMS (Advanced Manifest System fee): Yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)
 • BAF (Bunker Adjustment Factor): Phụ phí biến động giá nhiên liệu
 • Phí BAF/FAF: Phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
 • FOT (Free on truck): Giao hàng lên xe tải

Những thuật ngữ chuyên ngành Logistics thông dụng trong Logistics được áp dụng hiệu quả nhất trong hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa mà TTP đã vừa cập nhật chia sẻ trên đây, quý Doanh nghiệp hay đơn vị kinh doanh bất kỳ nên tìm hiểu kĩ để có sự chủ động hơn khi giao thương hàng hóa.

TTP là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vận tải Phú Mỹ, đồng thời cũng là công ty logistics Cái mép trọn gói hàng đầu khu vực Cái Mép – Thị Vải, BRVT. Nếu quý khách cần hỗ trợ đừng ngần ngại liên hệ theo thông tin bên dưới!

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tiến Trường Phú
Trụ sở: Đường CMT8, P. Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, BR-VT
Văn phòng: Đường Cái Mép (965), TX. Phú Mỹ, BR-VT

 

5/5 - (13 bình chọn)

TTP - Công ty dịch vụ Logistics tại Cái Mép, Phú Mỹ

✅ Công ty vận tải Phú MỹCông ty vận tải Phú Mỹ – TTP Cái Mép chuyên cung cấp dịch vụ vận tải Cái Mép, Phú Mỹ, cho thuê xe container uy tín.
✅ Công ty Lashing Cái Mép⭐Với đội ngũ dày kinh nghiệm lashing hàng hóa tại Cái Mép - TTP cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng.
✅ Công ty logistics Cái Mép⭐TTP là công ty Logistics Cái Mép – chuyên cung cấp giải pháp vận chuyển và hậu cần chuyên nghiệp hàng đầu Cái Mép.
✅ Cho thuê xe tải Phú Mỹ⭐Công ty TTP cung cấp dịch vụ cho thuê xe tải Phú Mỹ, đa dạng các loại xe từ 01 đến 30 tấn, chuyên nghiệp hàng đầu khu vực!
✅ Khai hải quan Cái Mép⭐TTP nhận khai báo hải quan tại Cái Mép , chuyên xử lý các vấn đề nan giải liên quan tới hàng hóa tại cảng Cái Mép.
✅ Công ty vận tải Cái Mép⭐TTP là công ty vận tải Cái Mép - chuyên cung cấp dịch vụ vận tải từ Phú Mỹ, Cái Mép đi khắp các tỉnh thành phía Nam.
công ty Logistics Cái Mép có thâm niên trong nghành, TTP cam kết mang lại hiệu quả công việc tốt nhất cho quý khách!

Gửi phản hồi

zalo
hotline
hotline