Chậm nhất đầu năm 2023 khởi công dự án luồng hàng hải Cái Mép – Thị Vải

Tin tức 121 lượt xem

Ban Quản lý dự án Hàng hải (Bộ GT-VT) cho biết, dự án luồng hàng hải Cái Mép-Thị Vải (CM-TV) đang được tiến hành rà soát hồ sơ mời thầu để triển khai công tác đấu thầu lựa chọn tư vấn.

Đồng thời, Bộ TN-MT đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và đang đợi làm thủ tục cấp giấy phép khu vực biển và nhận chìm. Dự án sẽ lựa chọn được nhà thầu thi công vào cuối năm 2022 và chậm nhất là đầu năm 2023.cái mép thị vải

Trước đó, ngày 9/8, Bộ GT-VT đã phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp tuyến luồng CM-TV từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép. Tổng mức đầu tư dự án 1.414 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án nhằm hình thành và phát triển cảng đầu mối cửa ngõ quốc tế, thu hút hàng hóa trung chuyển trong khu vực.Việc nâng cấp tuyến luồng CM-TV sẽ giúp các bến cảng container nâng cao hiệu suất khai thác, đón được tàu kích cỡ lớn.

TRÀ NGÂN
Nguồn: https://baobariavungtau.com.vn/kinh-te-bien/202208/cham-nhat-dau-nam-2023-khoi-cong-du-an-luong-hang-hai-cai-mep-thi-vai-957900/

Thông tin hữu ích?

Gửi phản hồi

zalo
hotline
hotline