Liên quan: Cầu Phước An

Theo thiết kế, cầu Phước An có tổng chiều dài 4,3km, trong đó phần cầu vượt sông dài 3,5km với 6 làn xe và đường dẫn, đường kết nối xuống cảng Phước An.

zalo
hotline
hotline